Eylül 20, 2019

DEALING WITH SITTING AND ACTION ANXIETY On the subject of standardized screening,

DEALING WITH SITTING AND ACTION ANXIETY On pro essay writing the subject of standardized screening, POSED and WORK anxiety is definitely the elephant within the room. […]
Eylül 20, 2019

Academia to help Industry: The right way to Gain Real-World Experience Within Data Scientific discipline

Academia to help Industry: The right way to Gain Real-World Experience Within Data Scientific discipline Both education and data files scientists provide particular, critical functions around […]
Eylül 20, 2019

12 UNIVERSITY EXPERTS I WANT TO MEET FOR 2012 

12 UNIVERSITY EXPERTS I WANT TO MEET FOR 2012  Recently I have found and recognized some excellent friendships in addition to collaborations regarding Twitter. My spouse […]
Eylül 19, 2019

Asian Brides: Why And Exactly How Up To Now Eastern Beauties

Asian Brides: Why And Exactly How Up To Now Eastern Beauties Bright eyes, shiny dark locks, slim and appealing numbers – it really is an exact […]
Mayıs 15, 2016

Şirketlerin “Müşteri” ile sınavı

Türkiye’nin önde gelen kurumları ile gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projelerinde yaşanılan anlık bir sorunu çözebilmek adına temel felsefesini içselleştirmeden sistem ve programlara yapılan yatırımların orta vadede maddi ve manevi birçok yeni probleme sebep olduğunu gördük. Bu sebeple yazı dizimizin bu ilk makalesinde “Müşteri İlişkileri Yönetimi” kavramını, kurum yönetiminin bir bakış açısı olarak ele alıp sizlere sunacağız. Dolayısıyla “Müşteri odaklı olma ve buna uygun davranma” fikrinin günlük hayata yansımasından yani aslında şirketleri bekleyen büyük bir değişim yönetimi kararından sizlere bahsediyor olacağız.