ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE ÇEVİKLİĞİ PROJELERİ

Çalışan Bağlığı ve çalışan memnuniyeti konularını doğru şekilde ele alan ve yöneten kurumlar rakiplerine oranla birçok açıdan rekabet avantajı elde ederler.

Kurumda ve bireyde değer kavramı, bireysel misyonun kurum hedefleri ile kesişmesi, doğru yapılandırılan geri bildirim kültürü, bireylerin motivasyonlarını net şekilde tanımlayan ve değerlendiren yöneticilerin varlığı, potansiyel ve performans arasındaki ilişkinin bağlılık ve memnuniyetle ilişkilendirilmesi, kurumda inşa edilen iletişim kanallarının başarı ile çalışması gibi bir çok değişken çalışan bağlılığının başarı şekilde yönetilmesiyle ilişkilidir.

ACT Gelişim Danışmanlığı olarak; hedeflerinize ulaşmanın en temel yolunun; iş süreçlerine katkı yapan, tatmin düzeyi yüksek, mutlu, sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, yani çevik ve kuruma bağlı çalışanlar yaratmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz.

 • Mevcut Durum Tespiti Atölye Çalışmaları
 • Çalışan Bağlılığı Ölçümü
 • Çalışan Memnuniyet Ölçümü
 • Motivasyon Seviyesi Ölçümü
 • Kurum Kültürü Envanteri
 • Derinlemesine Mülakatlar
 • Odak Grup Çalışmaları
 • Oryantasyon Programlarının Kurum Kültür ve İmajı Doğrultusunda Yenilenmesi
 • Liderlik Eğitimleri
 • Geri Bildirim Eğitim ve Egzersizleri
 • Görev Tanımları ve Kurum Misyonu İlişkilendirme Çalışması
 • İşe Alım Mülakat Süreçleri
 • Çalışan Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Ekip Kurulumu
 • Kurum Değerlerini Yaşatma Ekipleri
 • Event tasarımları
 • Turnover ve Sadakat Analiz Çalışmaları

SİZE ÖZEL ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE ÇEVİKLİĞİ PROJELERİ
ÇÖZÜMLERİMİZİ SUNMAMIZ İÇİN