FONKSİYONEL DANIŞMANLIK


ACT Fonkisyonel Danışmanlık Hizmetleri Organizasyondaki takım ve bireylerin yetkinlik gelişimine destek verdiğimiz projelerimize ek olarak özellikle danışmanlarımızın uzman olduğu konularda en yeni “Know How” ve birikimleri ile kurum içindeki belli görevleri sınırlı süreli projeler kapsamında yerine gertirmektedirler.

Müşterilerimiz onlarla gerçekleştirdiğimiz strateji gelişimi yetkinlik gelişimi gibi projeler kapsamında zaman zaman doğabilen bu gibi ek ihtiyaçları konusunun uzmanı olan ve kurum stratejik hedeflerini doğru anlayan ve bunlarla uyumlu ve sinerjik çalışmalar yürütebilen danışmanlarımızdan temin etmeyi tercih etmektedirler.

İş Akış Ve Süreçleri Danışmanlığı
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Danışmanlığı
CRM Danışmanlığı
Çağrı Merkezleri İş Gelştirme Danışmanlığı
Çağrı Merkezleri Operasyonel Yönetim Danışmanlığı
Örgütsel Yapılanma Danışmanlığı

SİZE ÖZEL FONKSİYONEL DANIŞMANLIK
ÇÖZÜMLERİMİZİ SUNMAMIZ İÇİN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and...