ONLINE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Her gelişim nesnel ve somut gerçekler üzerinden yapılan bir değerlendirme, “bir mevcut durum saptaması” ile başlamalıdır. ACT Online Ölçme sistem ve altyapısı sayesinde kurum içindeki bireyin gelişim tema ve hedeflerini doğru anlayabilmemiz en hızlı ve etkin bir biçimde mümkün olmaktadır.

İnternetin olduğu heryerde ve katılımcı sınırlaması olmadan uygulama yapabilme imkanı
Hazır davranış envanterlerinden seçebilme veya kendi envanterini yaratma özelliği
Herbir katılımcıya özgü detaylı ve öneri ve yorum içeren raporlama
90°, 180°, 360° dereceli anket uygulama özelliği,
Kişisel raporlama ve yorumlar.

Davranış Tarzları
Liderlik Profili
Öğrenme Stilleri
Satış Stili
Baskı Altında Davranış
Dinleme
Kişisel Değer Endeksi

SİZE ÖZEL ONLINE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇÖZÜMLERİMİZİ SUNMAMIZ İÇİN